Een Cursus Volgen? Kies Uit Ruim 1000 Cursussen En - LOI

Published Jun 17, 22
5 min read

Cursussen En Opleidingen - Han

Warmterecht: Van Warmtewet tot omgevingsplan Onbekend, Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u bijgepraat over actualiteiten in het warmterecht, waaronder jurisprudentie, wet- en regelgeving (Warmtewet) en de toepassing van het warmterecht in o. a. het huurrecht. Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG - alleen als incompany, Onbekend, Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken.

In deze cursus staan de rechten centraal. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany, Onbekend, In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.

Cursussen En Opleidingen Voor Professionals

Greep op bewonersbijeenkomsten, Onbekend, De tweedaagse cursus ‘Greep op bewonersbijeenkomsten’ helpt je in vier stappen naar succesvolle bijeenkomsten. Tips over strategie, werkvormen en communicatie. Werken met de Omgevingsvisie - alleen als Incompany, Onbekend, Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.

E-cursus Wwft Belastingadviseurs, Onbekend, Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft). Actualiteitencollege Duurzame energie op het elektriciteitsnet, Onbekend, In dit actualiteitencollege gaan Wouter van den Akker (Liander), Leon Straathof (Energie, Samen) en Lennart Lalieu (NPRES) onder leiding van Martijn Bongaerts (Liander) met elkaar in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net.

Klassikale Cursussen En Opleidingen

Actualiteitencollege BENGOnbekend, Wilt u bijgepraat worden over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer? E-cursus DPIAOnbekend, Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA (Eduvision).

Cursussen - W/E AdviseursOnline cursussen met je WordPress website WPLounge


Basiscursus APV - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o. a. Omgevingswet) de revue.

Trainingen, Opleidingen En Cursussen - Koning Willem I College

E-cursus Kwaliteitsborging bouwen, Onbekend, In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht. Actualiteitencollege Openbare orde- en noodrecht, Onbekend, Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.

E-cursus Handhaving Omgevingswet, Onbekend, Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen. Actualiteitencollege Menselijke maat in eigen kracht, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege, waarin een advocaat en rechter samen met elkaar in debat gaan, krijgt u een nieuw en verfrissend beeld over menselijke maat en eigen kracht in relatie tot wetgeving, uitvoering en rechterlijke controle Actualiteitencollege Reële Tarieven, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening mee moeten houden.

Onderwijs, Opleiding En Cursussen - Adelante Zorggroep

Actualiteitencollege Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, Onbekend, Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden. E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan, Onbekend, Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden (Eduvision).

Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet - alleen als Incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet. Projectbesluit in de Omgevingswet - alleen als incompany, Onbekend, Met deze middagcursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.

Cursussen - Stodt

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als Incompany, Onbekend, Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet. Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany, Onbekend, Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.

Home - Cursussen en Opleidingen - Teurlings Advocatenkantoor - NederlandMethode en cursussen Wiskunde voor technici Boom hoger onderwijs


De specialist in glas workshops en cursussen - Glas-in-lood Fourty5Cursussen patiëntenparticipatie PGOsupport
De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein. Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden - alleen als incompany, Onbekend, In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten. Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany, Onbekend, In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.

Onlinecursusvergelijk - Vind En Vergelijk Cursussen

Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering. Doelen en resultaten in het sociaal domein - alleen als incompany, Onbekend, Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.

Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen - alleen als incompany, Onbekend, Deze 1-daagse cursus Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen is gericht op hoe je als waterschapsmedewerker het waterbelang in de omgevingsvisie en omgevingsplan het beste kunt borgen. Basiscursus Erfpacht, Onbekend, Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.

Navigation

Home

Latest Posts

Eduvision Sydney

Published Dec 02, 21
6 min read

Eduvision Whatsapp Group

Published Oct 20, 21
6 min read